Szanowni Państwo. W związku z realizacją przez spółkę Zmotyowani.pl Sp. z o.o. projektu grantowego w programie „Polskie Mosty Technologiczne” poszukujemy wykonawcy następującej usługi: Ochrona prawna na rynku rosyjskim.

Niniejsze zapytanie dotyczy zakupu usługi doradztwa związanej z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej platformy Enpulse oraz wszystkich materiałów umieszczanych na platformie, na rynku w Rosji, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt bezpośredni i zapoznanie się z szczegółami zapytania ofertowego.

UWAGA: zakończyliśmy etap naboru!